YF - utdanningsprogram

Tilbudet er styrt av etterspørsel, men skolen prøver så langt som mulig å skaffe et tilbud til de søkerne som ber om det hvis de har rett til videregående opplæring.

Opplæringssteder

Opplæringen i programfagene foregår hovedsakelig i egne voksenklasser på ulike videregående skoler i Oslo. I tillegg har Oslo VO Sinsen noen egne grupper ved skolen. Undervisning i fellesfagene foregår på Sinsen (se under Praktisk informasjon/Timeplaner for når undervisningen foregår). Oslo Voksenopplæring Sinsen samarbeider med både private og offentlige tilbydere av videregående opplæring.

Videregående opplæring, praksiskandidatordning, fagopplæring og yrkesmuligheter: 

Om videregående opplæring: www.vilbli.no
Informasjon om fagopplæring: Avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten i Oslo
Kunnskapsdepartementets lenke om utdanning i Norge: https://utdanning.no/

Forskrift til Opplæringsloven
Tema Morsmål - nettsted for morsmål og fagopplæring
Oslo kommunes informasjon om praksiskandidattordning