Hovedseksjon

YF - utdanningsprogram

Ved å velge programområder fra de 8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse. Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke.

De fagene du må ha for å få oppnå yrkeskompetanse er:

Fellesfag

Fellesfagene for voksne som tar yrkesfaglige utdanninger består av norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Du kan lese om fagene i læreplanene på udir.no.

Du må beregne 2 år for å ta alle fagene. Tilbudene i de ulike fagene har ulik varighet, det er f.eks vanlig å ta norsk og engelsk over 2 år, men fagene kan tas over 1 år dersom du har god kompetanse i faget fra før. Undervisning i fellesfagene foregår på Sinsen. Du finner mer informasjon om  når undervisningen foregår under
Kurskatalog for skoleåret 2022-2023
Kurskatalog for skoleåret 2021-2022.

Felles programfag

Tilbudet i de ulike programområdene er styrt av etterspørsel, men skolen prøver så langt som mulig å skaffe plass ved det tilbudet søkere har søkt. (gjelder søkere som har rett til videregående opplæring for voksne.) Opplæringen i programfagene foregår som regel i egne klasser med voksne på forskjellige videregående skoler i Oslo. I tillegg tilbyr vi opplæring i noen egne grupper innenfor helse- og oppvekstfagene fagene ved skolen. Oslo Voksenopplæring Sinsen samarbeider med både private og offentlige tilbydere av videregående opplæring.
Programfag som tilbys ved Oslo VO Sinsen

Yrkesfaglig fordypning

Formålet med yrkesfaglig fordypning er å gi deltakerne mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for.

Realkompetransevurdering

Dersom du mener du har kompetanse i ett eller flere fag som tilsvarer målene i læreplanen for faget, kan du be om å bli realkompetansevurdert i faget. Her er lenke til realkompetansevurdering ved Oslo VO Sinsen.

Fra yrkesfag til fag for studiekompetanse

Dersom du etter å ha fullført fellesfagene på yrkesfag og finner ut at du ønsker å oppnå generell studiekompetanse, må du bygge på utdanningen ved å ta fagene norsk, naturfag og matematikk på et høyere nivå. Du må i tillegg ta faget historie. Ta kontakt med rådgiver dersom dette blir aktuelt for deg.

Her kan du lese mer om videregående opplæring, fagopplæring, praksiskandidatordning, fagbrev på jobb og yrkesmuligheter: 

Om videregående opplæring:  www.vilbli.no
Informasjon om fagopplæring: Avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten i Oslo
Kunnskapsdepartementets lenke om utdanning i Norge: https://utdanning.no/ 
Forskrift til Opplæringsloven

 

 

Yrkesfagutdanning