Hovedseksjon

YF - utdanningsprogram

Ved å velge programområder fra de 8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse. Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke.

De fagene du må ha for å få oppnå yrkeskompetanse er:

Fellesfag

Fellesfagene for voksne som tar yrkesfaglige utdanninger består av norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Du kan lese om fagene i læreplanene på udir.no.

Du må beregne 2 år for å ta alle fagene. Tilbudene i de ulike fagene har ulik varighet, det er f.eks vanlig å ta norsk og engelsk over 2 år, men fagene kan tas over 1 år dersom du har god kompetanse i faget fra før.

Felles programfag

Tilbudet i de ulike programområdene er styrt av etterspørsel, men skolen prøver så langt som mulig å skaffe plass ved det tilbudet søkere har søkt. (gjelder søkere som har rett til videregående opplæring for voksne.) Opplæringen i programfagene foregår som regel i egne klasser med voksne på forskjellige videregående skoler i Oslo.

Yrkesfaglig fordypning

Formålet med yrkesfaglig fordypning er å gi deltakerne mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for.

Realkompetransevurdering

Dersom du mener du har kompetanse i ett eller flere fag som tilsvarer målene i læreplanen for faget, kan du be om å bli realkompetansevurdert i faget. Her er lenke til realkompetansevurdering ved Oslo VO Sinsen.

Fra yrkesfag til fag for studiekompetanse

Dersom du etter å ha fullført fellesfagene på yrkesfag og finner ut at du ønsker å oppnå generell studiekompetanse, må du bygge på utdanningen ved å ta fagene norsk, naturfag og matematikk på et høyere nivå. Du må i tillegg ta faget historie. Ta kontakt med rådgiver dersom dette blir aktuelt for deg.

Her kan du lese mer om videregående opplæring, fagopplæring, praksiskandidatordning, fagbrev på jobb og yrkesmuligheter: 

Om videregående opplæring:  www.vilbli.no
Informasjon om fagopplæring: Avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten i Oslo
Kunnskapsdepartementets lenke om utdanning i Norge: https://utdanning.no/ 
Forskrift til Opplæringsloven

 

 

Yrkesfagutdanning