Hovedseksjon

Slik søker du

Nye søkere som ønsker å søke skoleplass ved Oslo VO Sinsen gjør det via Oslo VO Servicesenter:

Slik søker du fag for studiekompetanse

Elever som allerede er deltakere ved skolen, trenger ikke søke på nytt.

Svar på søknad blir sendt ut til din digitale postkasse.