Hovedseksjon

Kontakt oss

Kart

Oslo VO Sinsen, Lørenveien 11, Oslo

E-post til Oslo VO Sinsen:

postmottak.sinsen.oslovo@osloskolen.no

Rådgivning og inntak

Skolens rådgivere

Skolens inntakskonsulenter

Fagdokumentasjon

Oslo VO Sinsen ble opprettet i 2002 som videregående opplæring for voksne. I Oslo var det tidligere ulike kommunale og statlige opplæringstilbud for voksne. 

Oslo VO Sinsen har ikke arkiv, kopier av vitnemål eller annen dokumentasjon fra årene før 2002.

Trenger du ny dokumentasjon på fag tatt mellom 2002 og 2006 må du henvende deg til utdanningsetaten.

Oslo VO Sinsen kan utstede kopier av fagdokumentasjon på fag tatt hos oss fra 2002 til dags dato.

Hvis du var deltager ved Oslo VO Sinsen mellom 2002 og 2006 kan du få kopi av kompetansebeviset ditt, men vi har dessverre ikke anledning til å utstede nye eller endrede kompetansebevis for disse årene, da vårt datasystem ikke går lenger tilbake enn 2006.

Har du tatt videregående opplæring for voksne før 2002 og har behov for å dokumentere opplæringen?

Har du tatt grunnskoleopplæring for voksne og har behov for å dokumentere opplæringen?