Hovedseksjon

Har du tatt videregående opplæring for voksne før 2000?

  • Elev ved Sinsen videregående skole før 1990? Ta kontakt med Byarkivet
  • Elev ved Statens Ressurs- 0g Voksenopplæringsenter (SRV) i perioden 1990-1999? Ta kontakt med Kompetanse Norge
  • Elev ved VOX i perioden 1999-2002? Ta kontakt med Kompetanse Norge