Våre rådgivere

Rådgivere

Viktig informasjon til deg:

Deltakerne kan oppsøke rådgiverne hvis de ønsker råd og veiledning om skoleløpet her og nå, videre utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Det kan være forhold som gjør det vanskelig for deltakerne å følge undervisningen og fullføre løpet. Rådgiverne kan være med på å drøfte løsninger. Noen deltakere kan ha lese- og skrivevansker og/eller matematikkvansker. Rådgiverne kan hjelpe til med å kartlegge og legge til rette for ulike hjelpetiltak som dataverktøy og utvidet tid til eksamen.

Rådgiverne har taushetsplikt. Timebestilling til rådgiverne gjøres i resepsjonen og på sentralbordet, tlf. 23 46 67 00. Rådgiver kan også nås på e-post. 

Mer informasjon om rådgivning finner du ved å klikke på denne linjen.

Kirsten Kessel
Tlf. 91 81 22 64
kirsten.kessel@ude.oslo.kommune.no

Tommy Næss
Tlf. 91 81 99 27
tommy.naess@ude.oslo.kommune.no

Hanne Tømmerbakke
Tlf. 91 87 69 41
hanne.tommerbakke@ude.oslo.kommune.no

Anne Ugland
Tlf. 47 45 02 97
anne.ugland@ude.oslo.kommune.no

Katja Antin
Tlf. 47 48 02 61
katja.antin@ude.oslo.kommune.no

Marianne M. Skjerven
Tlf. 90 28 74 91  
marianne.skjerven@osloskolen.no