Hovedseksjon

Våre rådgivere

Drop-in hos skolens rådgivere: mandag-torsdag kl.11.00-12.00

Rådgivere har taushetsplikt.

Viktig informasjon til deg:
Deltakerne kan oppsøke rådgiverne hvis de ønsker råd og veiledning om skoleløpet her og nå, videre utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Det kan være forhold som gjør det vanskelig for deltakerne å følge undervisningen og fullføre løpet. Rådgiverne kan være med på å drøfte løsninger. Noen deltakere kan ha lese- og skrivevansker og/eller matematikkvansker. Rådgiverne kan hjelpe til med å kartlegge og legge til rette for ulike hjelpetiltak som dataverktøy og utvidet tid til eksamen.

Mer informasjon om rådgivning finner du ved å klikke på denne linjen.


Gunhild de Presno
gunhild.presno@osloskolen.no

Inger-removebg-preview - Copy.png
Inger Foss Aaserud
inger.aaserud@osloskolen.no

Åsne - Copy.png
Åsne Aarhus Botillen
asne.botillen@osloskolen.no

 

 

 

 

 

 

 

Ledelse og ansatte