Våre rådgivere

Timebestilling til rådgiverne gjøres i resepsjonen og på sentralbordet, tlf. 23 46 67 00. Rådgiver kan også nås på e-post. 

Rådgiverne har taushetsplikt.

Elisabeth B-J

Elisabeth Bergh-Johnsen
Tlf. 91 89 24 43  
elisabeth.bergh-johnsen@ude.oslo.kommune.no

KK

Kirsten Kessel
Tlf. 91 81 22 64
kirsten.kessel@ude.oslo.kommune.no

TN 

Tommy Næss
Tlf. 91 81 99 27
tommy.naess@ude.oslo.kommune.no

S P 

Sonja Popadic
Tlf. 91 74 95 27  
sonja.popadic@ude.oslo.kommune.no

H T 

Hanne Tømmerbakke
Tlf. 91 87 69 41
hanne.tommerbakke@ude.oslo.kommune.no

Viktig informasjon til deg!

Deltakerne kan oppsøke rådgiverne hvis de ønsker råd og veiledning om skoleløpet

her og nå, videre utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg.

Det kan være forhold som gjør det vanskelig for deltakerne å følge undervisningen

og fullføre løpet. Rådgiverne kan være med på å drøfte løsninger.

Noen deltakere kan ha lese- og skrivevansker og/eller matematikkvansker.

Rådgiverne kan hjelpe til med å kartlegge og legge til rette for ulike hjelpetiltak

som dataverktøy og utvidet tid til eksamen.

Rådgiverne har taushetsplikt.


 

Drawing of a city