Våre rådgivere

Viktig informasjon til deg:

Deltakerne kan oppsøke rådgiverne hvis de ønsker råd og veiledning om skoleløpet her og nå, videre utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Det kan være forhold som gjør det vanskelig for deltakerne å følge undervisningen og fullføre løpet. Rådgiverne kan være med på å drøfte løsninger. Noen deltakere kan ha lese- og skrivevansker og/eller matematikkvansker. Rådgiverne kan hjelpe til med å kartlegge og legge til rette for ulike hjelpetiltak som dataverktøy og utvidet tid til eksamen.

Rådgiverne har taushetsplikt. Timebestilling til rådgiverne gjøres i resepsjonen og på sentralbordet,                  tlf. 23 46 67 00. Rådgiver kan også nås på e-post. 

Mer informasjon om rådgivning finner du ved å klikke på denne linjen. 

Elisabeth B-J

Elisabeth Bergh-Johnsen
Tlf. 91 89 24 43  
elisabeth.bergh-johnsen@ude.oslo.kommune.no

KK

Kirsten Kessel
Tlf. 91 81 22 64
kirsten.kessel@ude.oslo.kommune.no

TN 

Tommy Næss
Tlf. 91 81 99 27
tommy.naess@ude.oslo.kommune.no

S P 

Sonja Popadic
Tlf. 91 74 95 27  
sonja.popadic@ude.oslo.kommune.no

H T 

Hanne Tømmerbakke
Tlf. 91 87 69 41
hanne.tommerbakke@ude.oslo.kommune.no