Realkompetansevurdering ved Oslo VO Sinsen

Voksne med rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse defineres som ”den formelle, ikke-formelle og uformelle kompetansen den voksne har”. Når denne kompetansen skal vurderes, blir den vurdert opp mot kompetansemål i fag i grunnskolen eller i videregående opplæring. Realkompetansevurdering tar utgangspunkt i fagets læreplan og kompetansemålene i den.

Oslo VO Sinsen har helt fra starten i 2002 tilbudt voksne realkompetansevurdering på både grunnskolens og videregående skoles nivå innen alle fag: grunnskolefag, fellesfag, yrkesfaglige programfag, prosjekt til fordypning og fag for studiekompetanse.

 Skolen benytter fagpersoner til å foreta realkompetansevurderingen. Det er lærere og andre fagpersoner som har utdanning og/eller arbeidserfaring innen faget de vurderer.

 Søknadsskjema for realkompetansevurdering RKV

Alle søkere innkalles til et møte med rådgiver før selve realkompetansevurderingen. Der får de nærmere informasjon og veiledning. Her kan du lese

 Skolens informasjonsark om  RKV

Her finner du lenker til Utdanningsdirektoratets informasjon om 

- RKV i grunnskoleopplæringen 

- RKV i videregående opplæring

Veien frem til fagbrev gjennom realkompetansevurdering er illustrert med tre ulike eksempler:

- Barne- og ungdomsarbeider

- Apotektekniker

- Bilmekaniker

 Hvor skal du henvende deg?

Dersom du ønsker mer informasjon om realkompetanse, kan du kontakte Oslo VO Servicesenter.

Mer om utdanning og yrker

"Alt" om videregående opplæring: vilbli.no

Kunnskapsdepartementets lenke om utdanning og yrker i Norge: utdanning.no

Forskrift til opplæringsloven: lovdata.no