Hovedseksjon

Realkompetansevurdering ved Oslo VO Sinsen

Oslo VO Sinsen tilbyr voksne realkompetansevurdering på videregående skoles nivå innen alle fag: fellesfag, yrkesfaglige programfag, yrkesfaglig fordypning og fag for studiekompetanse.

 

Se filmen om RKV på You Tube HER

 

Hvorfor realkompetansevurdering?

Realkompetansevurdering kan gi deg avkortet opplæringstilbud og dokumentasjon på kompetanse. 

 

Hvem skal få realkompetansevurdering?

Alle voksne fra og med det året de fyller 25 år kan få realkompetansevurdering. I noen tilfeller vil RKV kunne tilbys til personer under 25 år.

 

Hvor mye koster realkompetansevurdering?

Voksne med rett til videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert gratis. Personer som ikke har rett til videregående opplæring, må selv betale realkompetansevurderingen. Dersom den voksne blir henvist av NAV eller kommunen, kan det være disse som dekker kostnadene. De som søker realkompetansevurdering i forbindelse med inntak til en privatskole, trenger ikke betale for dette.

 

Priser for realkompetansevurdering finner du HER

 

Hvem har voksenrett?

Du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet land, men ikke fullført videregående opplæring, får voksenrett. 

Voksenrett gjelder også for deg som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge.

 

Se filmen om voksenrett på You Tube HER

 

Hvem vurderer om jeg har voksenrett?

Oslo VO Servicesenter vurderer om du har voksenrett når du søker videregående opplæring. 

 

Hvordan gjennomføres en realkompetansevurdering?

Skolen benytter fagpersoner til å foreta realkompetansevurdering. Du vil delta i en faglig samtale, gjerne med praktiske oppgaver hvor du forklarer og viser hva du kan i faget. Din kompetanse blir vurdert opp mot læreplan i aktuelle fag. 

 

 

Hvordan forbereder jeg meg til en realkompetansevurdering?

Det kan være en hjelp å gå gjennom læreplan og kompetansemål for det aktuelle faget.

 

Læreplan finner du HER

Nettressurs til flere fag finner du HER

Søknadsskjema finner du HER

 

NB! Legg ved CV og dokumentasjon på relevant erfaring. Det anbefales å snakke med en rådgiver på Oslo VO Servicesenteret før du søker realkompetansevurdering.

 

Hva skjer etter realkompetansevurderingen?

Oslo VO Sinsen sender deg resultatet av realkompetansevurderingen og kompetansebevis på godkjente fag.

 

Trenger du mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon om realkompetanse, kan du kontakte Oslo VO Servicesenter.

 

Mer om utdanning og yrker:

"Alt" om videregående opplæring: vilbli.no

Kunnskapsdepartementes lenke om utdanning og yrker i Norge: utdanning.no

Forskrift til opplæringsloven: lovdata.no