Hovedseksjon

Tilrettelegging ved eksamen

Søknad om særskilt tilrettelegging på eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist sin kompetanse ut fra kompetansemålene i læreplanene (jf. § 3-32). Rektor avgjør etter søknad fra elev eller foresatte hvilken tilrettelegging som er nødvendig. Rektor kan kreve uttalelse fra en sakkyndig instans.

Tilrettelegging kan være:

·    utvidet tid

·     teksten opplest eller som lyttetekst

·      tale til tekst-program

·      annen hensiktsmessig tilrettelegging

Du søker på vedlagte skjema, legger ved dokumentasjon og leverer søknaden i skolens resepsjon innen 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.

NB! Dersom søknad gjelder andre ting enn utvidet tid, vil du bli innkalt til en samtale om dine behov med eksamensansvarlig før søknaden behandles.