Hovedseksjon

Tilrettelegging ved eksamen

Tiltakene må være tilpasset behovene og skal ikke føre til at en deltaker får fordeler fremfor andre.

Tilrettelegging kan være:

  • Forlenget tid
  • Eksamen på eget rom/eksamen på rom med få eksamenskandidater
  • Opplest oppgavetekst
  • Forstørret oppgavetekst
  • Besvare hele eller deler av oppgaven muntlig (gjelder ikke fag som krever skriftlig kompetanse)
  • Besvare hele eller deler av oppgaven skriftlig (gjelder ikke fag som krever muntlig kompetanse)
  • Hvilerom til disposisjon
  • Annen hensiktsmessig tilrettelegging

Søknad sendes via Visma. Husk å legge ved nødvendig informasjon. Gå inn på "elevsøknad" i Visma og følg instruks.

Obs! Søknad må leveres minimum 2 uker før du har eksamen/heldagsprøve.

Søknad med dokumentasjon leveres til resepsjonen

Mo6