Inntak

Fag for studiekompetanse:

 Marius                                                                          

Marius Skoland Karlsaune
Tlf. 952 29 581
marius.skoland@ude.oslo.kommune.no                                      


Yrkesfaglige utdanningsprogram:

 Pål Rødset

Pål Rødset
Tlf. 918 77 675
pal.rodset@ude.oslo.kommune.no

Besøkstid:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

 

kl.12:30-15:00.

 

Inntakskonsulenter kan også kontaktes utenom denne tiden de første ukene etter skolestart.

 

 

 

Drawing of a city