Inntak

.

 

Fag for studiekompetanse:

 Marius                                                                          

Marius Skoland Karlsaune, tlf. 95 22 95 81  

marius.skoland@ude.oslo.kommune.no                                            

 

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

 Pål Rødset

Pål Rødset, tlf. 91 87 76 75

pal.rodset@ude.oslo.kommune.no

 

Besøkstid:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

 

kl.12:30-15:00.

 

Inntakskonsulenter kan også kontaktes utenom denne tiden de første ukene etter skolestart.

 

 

 

Drawing of a city