Inntak

 

Fag for studiekompetanse:

Hege K Rustad
Tlf. 23 46 67 00 (sentralbord)
Hege.Rustad@ude.oslo.kommune.no

 

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

 

Sofia Garozzo - Eide
Tlf. 23 46 67 00 (sentralbord)
Sofia.Eide@ude.oslo.kommune.no

 

Ledelse og ansatte

Lenken til Ledelse og ansatte