Inntak

 

Fag for studiekompetanse:

Hege K Rustad
Tlf. 23 46 67 00 (sentralbord)
hege.rustad@osloskolen.no

 

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

 

Sofia Garozzo - Eide
Tlf. 23 46 67 00 (sentralbord)
sofia.garozzo-eide@osloskolen.no

 

Ledelse og ansatte

Lenken til Ledelse og ansatte