Inntak

Besøkstid:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl.12:30-15:00.

Inntakskonsulenter kan også kontaktes utenom denne tiden de første ukene etter skolestart.

Inntakskonsulenter har ansvar for å plassere deltakerne i de ulike klassene og  gjøre justeringer underveis i skoleåret.

 

Fag for studiekompetanse:

 

Innguna

Inguna Sutterud
Tlf. 476 22 717 
Inguna.Sutterud@ude.oslo.kommune.no

                                    


Yrkesfaglige utdanningsprogram:

 Pål Rødset

Pål Rødset
Tlf. 918 77 675
pal.rodset@ude.oslo.kommune.no