Hovedseksjon

Ordensreglement

Dokumentet Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen med endringer 03.07.2018 ligger til grunn for lokalt reglement for orden- og oppførsel ved Oslo VO Sinsen.

Alle skal: 

 • delta i undervisnings- og vurderingssituasjoner
 • møte presis til timer og avtaler
 • ha mobilen på lydløs timene
 • gi beskjed til faglærer om fravær
 • kildesortere avfall
 • holde orden i klasserom og i fellesområder
 • røyke på oppmerket røykeplass
 • parkere på oppmerket parkeringsplass
 • ta vare på private eiendeler (skolen ikke har erstatningsansvar ved tyveri eller skade)
 • behandle alle ansatte og meddeltakere med respekt og ikke utøve krenkende verbal eller kroppslig kommunikasjon
   

Reaksjon ved brudd på reglement

 • ved stort fravær og/eller manglende deltagelse i vurderings-situasjoner/innleveringer/prøver, se Deltaker i opplæring ved Oslo VO Sinsen
 • ulovlige forhold som vold, trusler, tyveri og hærverk blir alltid politianmeldt
 • bortvisning fra enkelttimer, klassebytte, bortvisning hel dag/flere dager og ved svært alvorlige brudd tap av retten til videregående opplæring.