Vår profil

Mål for opplæringen:

 • Fullføre og bestå med best mulig resultat

 

Kjennetegn Oslo VO Sinsen:

 • Har fleksible opplæringstilbud
 • Bidrar til bevisste utdanningsvalg
 • Gir realkompetansevurdering
 • Viser tillit og respekt
 • Har rom for alle, blikk for den enkelte
 • Er ambisiøse på deltakerens vegne gjennom høyt læringstrykk

 

Virkemidler for å nå målet:

 • Tydelig klasseledelse
 • God relasjonsbygging
 • Motiverer, støtter og veileder
 • God vurderingskultur – med fokus på læringsmål, gode tilbakemeldinger og tydelige framovermeldinger, både skriftlig og muntlig
 • Reflekterer sammen med deltakere
 • Godt samarbeid mellom lærere, rådgivere, studieverkstedet og andre støttefunksjoner
 • God delingskultur gjennom tverrfaglig samarbeid
 • Internasjonalt samarbeid som motiverer for faglig utvikling