Hovedseksjon

Vår profil og opplæring

Oslo VO Sinsen er en videregående skole for voksne som tilbyr eksamensrettet opplæring innenfor ulike utdanningsprogram. Vi tilbyr opplæring innen fag for studiekompetanse eller yrkesfaglige programfag som f.eks. helse- og oppvekstfag, elektrofag eller bygg og anleggsteknikk. Undervisningen for studiekompetanse og fellesfagene innen yrkesfag foregår på dag- og kveldstid. Skolen har også ansvaret for å kartlegge og vurdere voksne utdanningssøkeres realkompetanse.

Skolen har ca 85 ansatte og 1600 deltakere. 

Mål for opplæringen:

 • Fullføre og bestå med best mulig resultat

Kjennetegn Oslo VO Sinsen:

 • Har fleksible opplæringstilbud
 • Bidrar til bevisste utdanningsvalg
 • Gir realkompetansevurdering
 • Viser tillit og respekt
 • Har rom for alle, blikk for den enkelte
 • Er ambisiøse på deltakerens vegne gjennom høyt læringstrykk

Virkemidler for å nå målet:

 • Tydelig klasseledelse
 • God relasjonsbygging
 • Motiverer, støtter og veileder
 • God vurderingskultur – med fokus på læringsmål, gode tilbakemeldinger og tydelige framovermeldinger, både skriftlig og muntlig
 • Reflekterer sammen med deltakere
 • Godt samarbeid mellom lærere, rådgivere, studieverkstedet og andre støttefunksjoner
 • God delingskultur gjennom tverrfaglig samarbeid
 • Internasjonalt samarbeid som motiverer for faglig utvikling

Historikk

Videregående skole for voksne
Grunnskole for voksne

Ny plattform i livet, ny retning og nye muligheter

Ny plattform i livet

Læringshelter

Læringshelter