Hovedseksjon

Ny, utsatt og særskilt eksamen

  • Ny eksamen; for deltakere som fikk karakteren 1 ved ordinær eksamen. 
  • Utsatt eksamen; for deltakere som har dokumentert fravær fra eksamen. Fravær blir regnet som dokumentert når deltakeren er forhindret til å møte til eksamen, forhindringen er uforutsett og at deltakeren ikke kan lastes for dette. Det må leveres dokumentasjon på dette til skolen. 
  • Særskilt eksamen; for deltakere som fikk 1 i standpunkt.

Dersom du har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen får du informasjon om dette fra skolen. Du får da tilbud om å ta eksamen ved første etterfølgende eksamen ved skolen i Visma og per SMS.

Du må selv melde deg opp ved å svare på meldingen i Visma eller sende en e-post til marianne.gulbrandsen@osloskolen.no

Oppmeldingsfristen 1. september for høstsemesteret, og 1. februar for våren.

 

Utsatt eksamen

Sadia