Hovedseksjon

Vurdering for læring

Vurdering for læring fokuserer på avstanden mellom deltakernes ståsted og målet/målene de skal nå. Denne avstanden reduseres ved hjelp av kriteriebaserte tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene fra lærerne skal fokusere på hva deltakerne kan og hva deltakerne bør jobbe med for å forbedre seg.

Deltakerne skal forvente av læreren:

  • at ulike vurderingsformer (i henhold til forskriften) er synliggjort i halvårs-/periodeplanene
  • at undervisningsøkta har fokus på læringsmål
  • at oppsummering av hva dere har lært skjer etter enkelttimer eller økter
  • at dere får konstruktive tilbake-/framovermeldinger som gir informasjon om oppnåelse av læringsmål og kriterier i fagene (bl.a. gjennom elevsamtaler)
  • at dere får underveisvurdering med kommentarer på besvarelser før karakter (hvis det skal gis karakterer)
  • at dere blir involvert i å vurdere eget og andre deltakeres arbeid underveis
  • at lærerne viser eksempler på gode besvarelser, rollemodeller
  • at lærerne bruker åpne spørsmål som gir rom for refleksjon


Deltakerne skal kjenne til kriteriene for hva som gjør en besvarelse god, de skal kunne vurdere eget arbeid underveis og få et mer bevisst forhold til egen læring gjennom å vurdere egne arbeider. Skolen arbeider systematisk med dette.