Hovedseksjon

Opplæringstilbud Studieforberedende (SF) på Oslo VO Sinsen skoleåret 2024-2025

Fagtilbud SF
Oversikt over fagtilbudet på Oslo VO Sinsen skoleåret 2024-2025 finner du HER

Voksenrett
Voksne som har fullført grunnskole, men ikke videregående skole, har lovfestet rett til gratis videregående opplæring.

Les mer om voksenrett

23/5-regelen

Du kan oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen dersom du oppfyller disse kravene:

  • er 23 år eller eldre det året du søker
  • kan dokumentere fem års utdanning, militærtjeneste, omsorg for barn og/eller arbeidspraksis
  • består de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag

Utdanningstiden hos oss vil avhenge av om du trenger alle de seks fagene eller har bestått noen av dem tidligere. Dersom du skal ta alle seks fagene bør du beregne to år, med tre fag hvert år. Det er mulig å ta alle fagene over ett år, men erfaringsmessig er det ikke mange som lykkes med et så intensivt opplæringsløp.

Les mer om 23/5-regelen

Søkere med minoritetsspråklig bakgrunn
Deltakere som ikke har norsk som morsmål eller lang botid i Norge og/eller har hatt lite undervisning i engelsk fra skolegang i hjemlandet, vil få nivåtilpasset undervisning i ett eller begge fag.  Minstekrav for inntak til Oslo VO Sinsen er  kompetanse i norsk på minimum B1-nivå, mer informasjon om dette finner du HER

Søkere som dekker kravet til generell studiekompetanse med utdanning fra et annet land, og trenger å dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk, kan søke opplæring i disse fagene ved Oslo VO Sinsen

Les mer om kravene til norsk og engelsk for opptak til høyere utdanning.

Spesielt om realfag
For å få generell studiekompetanse må du bestå kurset 1P etterfulgt av kurset 2P. 

Matematikk 1P+2P er praktisk matematikk, og er et minstekrav for å oppnå generell studiekompetanse. 

Dersom du  skal ta studier der det er krav om matematikk R1, bør du først ta kurset 1T. 1T er teoretisk matematikk og R1 er et fordypningskurs i faget.

Noen høyskoler og universiteter har spesielle opptakskrav. Avhengig av nok søkere blir disse realfagene satt i gang: R1, Fysikk 1, Biologi 1 og Kjemi 1.

Les mer om spesielle opptakskrav.

Fleksibel skoledag
Undervisningen foregår på dag og/eller kveld.

Du kan spesifisere om du ønsker undervisning på dagtid eller kveldstid i søknadsskjemaet. 

  

Grisen
Elisabeth Rødland med elever
På bigården