Tilbud ST

Med disse seks fagene kan man oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Det vil si at man må fylle minst 23 år i søknadsåret, dokumentere minst fem års heltids yrkespraksis/utdanning og dekke nevnte fag.

Fordypning realfag

Noen høyskoler og universitet har spesielle opptakskrav, f. eks. realfag. Oslo VO Sinsen tilbyr fordypning i noen realfag avhengig av etterspørsel:

  • R1 og R2 (fordypning matematikk)
  • Fysikk 1
  • Kjemi 1
  • Kjemi 2
  • Biologi 1 og Biologi 2 etter følgende opptakskriterier:

 

Fag

        Grunnlag

Fysikk 1

        Naturfag og matematikk 2P, 1T og/eller 2T,     

Biologi 1 og 2

        Naturfag

R1

        Matematikk 2P, 1T og/eller 2T

R2

        Bestått R1

Kjemi 1

        Naturfag

Kjemi 2

        Bestått kjemi 1

 

Nettstøttet opplæring

Oslo VO Sinsen tilbyr nettstøttet opplæring i noen fag, avhengig av antall søkere. Disse kursene er mer komprimerte enn de ordinære kursene. Deltakerne bør være forberedt på å møte en kveld i uka. Læringsplattformen er itslearning.

Informasjon om videregående opplæring og yrkesmuligheter m.m.

"Alt" om videregående opplæring finner du på siden www.vilbli.no
Kunnskapsdepartementets lenke om utdanning i Norge: http://utdanning.no/

Forskrift til Opplæringsloven