Hovedseksjon

Europeisk samarbeid

Oslo VO Sinsen har hovedsakelig deltatt i Life Long learning programmer og Grundtvig 2 prosjekter. Prosjektene har foregått i et samarbeid mellom ulike land i Europa. Det arbeides etter "Share best practice"- metoden, deling av metoder og opplæringsmodeller slik at deltakerne kan dra nytte av de ulike landenes erfaringer. Skolens prosjekter er alltid relatert til skolens strategiske plan og støtter opp om skolens strategiske mål på ulike felt. Prosjektene har gjennom årene bidratt til å gi utvidet perspektiv, inspirasjon og nytt blikk på voksenopplæring. Hvert prosjekt er også forankret i skolens ledelse, i tillegg er det 3-5 deltakere som utfører prosjektarbeid i prosjektperioden. Denne ordningen ble endret i 2014 og nåværende ordning, kalt Erasmus+, viderefører det meste under andre navn hvor mobilitet og partnerskap er mest relevant.

 

Europeisk samarbeid

·         Basic skills for the 21 century - et produkt av samarbeidet.

 

Europeisk Språkpris 2012 fra SIU på 50 000 kroner

Oslo voksenopplæring Sinsen får prisen for utviklingen av flere tilbud som kan hjelpe elevene i å fullføre utdanningen, slik at de kan komme seg videre i studier eller arbeidsliv. Ett av tilbudene er et studieverksted som består av datamaskiner, lettlestbøker, lydbøker, filmer, tegneserier og andre hjelpemidler. Skolen har også engasjert pensjonerte lærere til å hjelpe elever i ulike fag, noe som har vist seg svært nyttig.

Et annet tiltak er brettspillet «Diversonopoly», som skolen har vært med på å utvikle gjennom et europeisk prosjektsamarbeid. Her stimuleres deltakerne i trygge omgivelser til samtaler på norsk eller engelsk, og de deler kulturer, skikker og praksiser med hverandre. Spillet brukes i mange norske skoler og kulturinstitusjoner.

«Prosjektene er godt gjennomtenkt og beskriver både god daglig praksis og konkrete resultater som er effektive og som lett kan la seg overføre til andre institusjoner og lokalsamfunn,» heter det fra juryens begrunnelse.