Europeisk samarbeid

Oslo VO Sinsen har hovedsakelig deltatt i Life Long learning programmer og Grundtvig 2 prosjekter. Prosjektene har foregått i et samarbeid mellom ulike land i Europa. Det arbeides etter "Share best practice"- metoden, deling av metoder og opplæringsmodeller slik at deltakerne kan dra nytte av de ulike landenes erfaringer. Skolens prosjekter er alltid relatert til skolens strategiske plan og støtter opp om skolens strategiske mål på ulike felt. Prosjektene har gjennom årene bidratt til å gi utvidet perspektiv, inspirasjon og nytt blikk på voksenopplæring. Hvert prosjekt er også forankret i skolens ledelse, i tillegg er det 3-5 deltakere som utfører prosjektarbeid i prosjektperioden. Denne ordningen ble endret i 2014 og nåværende ordning, kalt Erasmus+, viderefører det meste under andre navn hvor mobilitet og partnerskap er mest relevant.

 

Europeisk samarbeid

 

 

Europeisk Språkpris

Europeisk Språkpris fra SIU 2012 Oslo VO Sinsen mottok den europeiske språkprisen, European Language Label for nyskapende prosjekt som har bidratt til å fremme læring av språk. I prosjektet "Creative rooms" hadde vi fokus på pedagogisk støttearbeid i skolens studieverksted/ bibliotek der blant annet seniorer/pensjonerte lærere bidro med språklæring. Skolen fikk diplom og kr. 50 000,-.