Hovedseksjon

Digital kompetanse

Oslo VO Sinsen ønsker å møte elevene i deres digitale hverdag og bidra til at de får nødvendig kompetanse ved at de bruker relevante IKT-verktøy i fagene.

IKT – satsningsområder på Oslo VO Sinsen:

 

1. Digital kompetanse på hele skolen:

  • Alle elever har nødvendige digitale ferdigheter
  • Lærere identifiserer elevens kompetanse i IKT i oppstart av skoleåret og tilrettelegger for nødvendig opplæring ved behov
  • Lærere skaffer seg nødvendig kompetanse slik at de vet hvordan ulike digitale pedagogiske verktøy kan brukes for å optimalisere elevenes læring
  • Lærere er aktive i bruk av pedagogisk programvare og SmartBoard i klasserom hvor det er tilgjengelig
  • Lærere integrerer IKT i opplæringen, gjør den tydelig og synlig i alle planer
  • Høy datasikkerhet er implementert på alle nivåer


2. Tiltak for kompetanseheving på skolen:

  • Pedagogisk IKT-ressurs for lærere og elever
  • IKT-kurs for elever og lærere etter behov
  • IKT-kompetanseplan – felles praksis og krav digitale ferdigheter som lærere skal mestre
  • Ledelsen tilrettelegger og følger opp ved avvik