Hovedseksjon

P4C-Metodikk i filosofiske samtaler

En diskusjon i klasserom

Det er etter inspirasjon av filosofen Sokrates, som levde i antikkens Hellas, at metoden P4C  er utviklet. P-en står for philosophy, mens de fire C-ene skal minne oss om at arbeidet i grupper og klasserom skal være Caring, Collaborative, Creative og Critical.

Oslo VO Sinsen har i flere år kurset lærere og ledere i denne undervisningsmetoden. Hovedprinsippet er at vi sammen belyser et spørsmål gjennom en åpen, lyttende, kreativ og kritisk samtale, der målet er å lære av hverandre. Samtidig passer læreren på at alle holder seg til temaet og at ingen snakker i munnen på hverandre. Kursene foregår i England, sammen med engelske lærere og instruktører, og inneholder en metodikk som er godt utprøvd og mye brukt i skolene der. Denne måten å nærme seg læring på er ikke knyttet til spesielle fag.

Bildene her viser en gruppe på seks  lærere og ledere fra skolen som ble kurset i Manchester.  På kurset deltok også lærere fra skoler i Manchester-området og det ble kyndig ledet av Richard Gore fra organisasjonen SAPERE.

"Hva betyr det å være modig", er eksempel på en av oppgavene deltakerne skulle jobbe med som del av treningen. Etter å ha diskutert dette i tråd med samtalereglene, var neste skritt å bli enige om hvordan en del påstander skulle plasseres på en akse fra "dumt" til "modig". Fordelen ved en slik tilnærming er at alle deltar og at det alltid kommer opp tanker, synspunkter og idéer en ikke ville ha kommet på alene. At de norske deltakerne må lytte til og snakke engelsk med morsmålsbrukere er av og til en utfordring, men gir også en ekstra læring.

Kreativ jobbing på gulvet