Hovedseksjon

Har du tatt grunnskoleopplæring for voksne?

Oslo VO Sinsen utsteder karakterutskrift, utskrift av kompetansebevis og vitnemål for deltakere som tok grunnskole for voksne mellom 1991 og 2013. I 2013 ble grunnskolen for voksne flyttet til Oslo VO Helsfyr.

  •  Elev ved grunnskole for voksne på Karlsrud? Du kan få vitnemål/kompetansebevis fra Oslo VO Sinsen
  •  Elev ved grunnskole for voksne på Smedstua? Du kan få vitnemål/kompetansebevis fra Oslo VO Sinsen 
  • Elev ved grunnskolen på Oslo VO Sinsen? Du kan få vitnemål/kompetansebevis fra Oslo VO Sinsen