Hovedseksjon

Historie- og samfunnsfaglærere

Ari  Olav Hoff ari.hoff@osloskolen.no

Bjørn Godøy bjorn.godoy@osloskolen.no

Eigil Jørstad eigil.jorstad@osloskolen.no

Eldrid Magelig eldrid.mageli@osloskolen.no

Ellen Elveseter ellen.elveseter@osloskolen.no

Elisabeth Rødland elisabeth.rodland@osloskolen.no

Hanna Hagen U hanna.u.hagen@osloskolen.no

Hilde F Sundre hilde.sundre@osloskolen.no

Liz Nordby liz.nordby@osloskolen.no

Lucia Cerula lucia.cerulova@osloskolen.no

Magnus U. Christoffelsen magnus.christoffelsen@osloskolen.no

Mara Cogni mara.cogni@osloskolen.no

Mone Mladenovski mome.mladenovski@osloskolen.no

Persijn Marius persijn.rijke@osloskolen.no

Stine Håheim  stine.haheim@osloskolen.no