Hovedseksjon

Helse- og oppvekstfaglærere

Anniken Meyer Nordlie tlf. 48 95 58 35  anniken.nordlie@osloskolen.no

Betul Øzkurt tlf. 94 14 16 54 betul.akdeniz@osloskolen.no

Jon Engen tlf. 48 89 80 07  jon.engen@osloskolen.no

Mari Henøen tlf. 40 43 20 71  mari.henoen@osloskolen.no

Marianne M. Skjerven tlf. 90 28 74 91  marianne.skjerven@osloskolen.no

Målfrid Finnekåsa tlf. 91 70 96 37  malfrid.finnekasa@osloskolen.no

Torill Johansen tlf. 94 78 22 63  torill.johanson@osloskolen.no

Trine-Lise Rettestøl tlf. 45 72 99 53 trine-lise.rettestol@osloskolen.no

Silje Andersen tlf. 45 87 17 10 silje.andersen1@osloskolen.no