Hovedseksjon

Helse- og oppvekstfaglærere

Anniken Meyer Nordlie anniken.nordlie@osloskolen.no

Beate Jørstad beate.jorstad@osloskolen.no

Ingvild Iversen ingvild.iversen@osloskolen.no

Jon Engen jon.engen@osloskolen.no

Linda Marieth Borgen linda.borgen@osloskolen.no

Line Helene Bech line.bech@osloskolen.no

Mari Henøen  mari.henoen@osloskolen.no

Marianne M. Skjerven marianne.skjerven@osloskolen.no

Målfrid Finnekåsa malfrid.finnekasa@osloskolen.no

Torill Johansen  torill.johanson@osloskolen.no

Trine-Lise Retterstøl trine-lise.retterstol@osloskolen.no

Silje Andersen silje.andersen1@osloskolen.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

standard_compressed_tc31ae63.jpg

56925.jpg

sy0537fb.jpg

syab94e7.jpg