Visste du at en kurap inneholder store mengder metan?

På skolelaboratoriet

I Forsøksfjøset til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås driver de blant annet med forsøk på fôr som kan bidra til å redusere metanutslippet fra kurap. Deltakere i biologikurset ved Oslo VO Sinsen har i løpet av en uke denne høsten besøkt både Forsøksfjøset til NMBU på Ås og skolelaboratoriet på Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo (UiO). I forsøksfjøset fikk de lære om hvordan forsøk med forskjellig fôr kan brukes til å forbedre næringsinnholdet i melka og til å redusere metanutslipp fra kuer.

På Forsøkfjøset

På skolelaboratoriet på Institutt for biovitenskap på UiO, fikk de prøve ut en metode for å påvise HIV-antistoff i blodet. Utfluktene har gitt deltakerne en ekstra dytt i eksamensforberedelser innenfor fysiologi.