Besøk av utdanningsdirektør Kari Andreassen

Besøk av utdanningsdirektør Kari Andreasen og leder for Volsenopplæring Asbjørn Støverud

Utdanningsdirektøren ble presentert for skolens virksomhet både som tilbyder av yrkesfaglig og studieforberedende utdanning. Andreassen var spesielt opptatt av hvordan skolens ledelse tenker om framtidens voksenopplæring og hvordan den ser for seg at utdanningen av voksne kan gjøres enda bedre. Det er viktig at voksenopplæringen får oppmerksomhet i en tid der utdanning er den viktigste garantien for inkludering og sosial utjevning, oppsummerte rektor.