Naturfagforsøk i koronaens tid

Forberedelser

Lærer Marte har funnet kreative løsninger og utviklet enkle forsøk deltakerne selv kan gjøre på kjøkkenbenken med egne redskaper. Forsøkene går for eksempel ut på å dyrke sukkerkrystaller til sukkergodteri, skille ut karbon fra vann (karbohydrat) i sukker, lære om ulike stoffers spesielle egenskaper ved ulik påvirkning slik som illustrasjonsbildene viser.

-Det er viktig at deltakerene lærer å risikovurdere egne forsøk og å håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte, sier Marte, -dessuten skal de lære å drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan  forstå  og forklare verden.

Flere av Martes elever har meldt tilbake at forsøkene er noe de gjør sammen med barna og at flere av disse har blitt så begeistret for foreldrenes kjøkkeneksperimenter at de ønsket seg  "forskerting" til jul. Vi har snakket med Mi, som forteller at hun gjør forsøkene sammen med sønnene på 8 og 5 og at dette i løpet av skoleåret har blitt blant ukens høydepunkter. Spesielt stor er entusiasmen  når forsøkene ender i noe søtt og spiselig som kandissukker!

Mi forteller at hun bruker mye tid på å lese og forberede seg før hun gjør forsøkene for å forstå hvilke naturfaglige tema de illustrerer. I etterkant skriver hun rapporter om hvordan forsøkene gikk.

-          Veldig motiverende! oppsummerer Mi.

Vil du se nærmere på forsøkene kan følge lenken til lærer Marte Holten Jørgensen på youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCJxYWfz-Pz56SVXfWHFi_HA

Mammas kjøkkeneksperimenter faller i smak!