Arbeidet i naturfagundervisningen!

På laben

I nåværende skoleår har deltagerne gått tur langs Alnaelva for å lære om betydningen av åpne elver i bymiljøet; til rekreasjon, flomdemping og som kilde til biologisk mangfold. Flere klasser har besøkt Renovasjonsetaten for å lære om avfallspyramiden. Alle kan bidra til en bedre utnyttelse av ressursene gjennom å kildesortere avfallet sitt. Da blir materialene brukt til å lage nye ting, og når tingene ikke kan brukes mer, kan energien gjenvinnes til varme i fjernvarmeanlegget til Oslo kommune. I Geitmyra skolehage kan en lære om bier og pollinerende insekter sin oppgave med å bestøve blomster og sørge for gode avlinger av frukt og bær. For å gi vårt bidrag til at humler og bier kan finne mat tidlig på våren, har deltagerne og lærerne plantet løk i skolegården. Resultatet av dette arbeidet gleder vi oss til å se når våren kommer for alvor. For å lære om næringsstoffer, har en av klassene analysert lunsjtilbudet i kantina. Rettene som serveres er funnet å være næringsrike og sunne. Klassens brosjyrer ligger i kantinen og forteller om næringsinnholdet, samt gir anbefalinger for sunt kosthold.