Deltakere på Vg2 helseservice besøker OUS

Helsesekretær

Deltakerne ved Vg2 helseservice har vært på todagers bedriftsbesøk på Ullevål sykehus og på Rikshospitalet. Vi fikk omvisning på sykehusene og opplæring i helsesekretærens arbeidsoppgaver og ansvar. Vi fikk snakket med stolte og begeistrede fagpersoner. Deltakerne opplevde at helsesekretærjobben har en veldig viktig rolle på et sykehus og jobben er variert, spennende og utviklende. Et bedriftsbesøk gir ny innsikt og faglig refleksjon og vi takker OUS ved Merete Skjønhaug og Linda Vinje som har gjort dette mulig.