Mer informasjon om rådgivning

  • Detakerne kan oppsøke rådgiverne hvis de ønsker råd og veiledning om skoleløpet
  • her og nå, videre utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg.
  • Det kan være forhold som gjør det vanskelig for deltakerne å følge undervisningen
  • og fullføre løpet. Eksempler på dette kan være ”tidsklemme”, fagsammensetning,
  • sykdom og ulike private forhold. Rådgiverne kan være med på å drøfte løsninger.
  • Noen deltakere kan ha lese- og skrivevansker og/eller matematikkvansker.
  • Rådgiverne kan hjelpe til med å kartlegge og legge til rette for ulike hjelpetiltak
  • som dataverktøy og utvidet tid til eksamen.
  • Rådgiverne har taushetsplikt.