Hovedseksjon

Mer informasjon om rådgivning

Detakerne kan oppsøke rådgiverne hvis de ønsker råd og veiledning om skoleløpet her og nå, videre utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Det kan være forhold som gjør det vanskelig for deltakerne å følge undervisningen og fullføre løpet. Eksempler på dette kan være ”tidsklemme”, fagsammensetning, sykdom og ulike private forhold. Rådgiverne kan være med på å drøfte løsninger. Noen deltakere kan ha lese- og skrivevansker og/eller matematikkvansker. Rådgiverne kan hjelpe til med å kartlegge og legge til rette for ulike hjelpetiltak som dataverktøy og utvidet tid til eksamen. 
Rådgiverne har taushetsplikt.