Rådgivere

Mer informasjon om rådgivning finner du ved å klikke på denne linjen.

 

Rådgiver kan også nås på e-post. Se adresse nedenfor

 

Elisabeth B-J

Elisabeth Bergh-Johnsen  tlf. 91 89 24 43  

elisabeth.bergh-johnsen@ude.oslo.kommune.no

KK

Kirsten Kessel  tlf. 91 81 22 64   

kirsten.kessel@ude.oslo.kommune.no

TN 

Tommy Næss  tlf. 91 81 99 27   

tommy.naess@ude.oslo.kommune.no

S P 

Sonja Popadic  tlf. 91 74 95 27  

sonja.popadic@ude.oslo.kommune.no

H T 

Hanne Tømmerbakke  tlf. 91 87 69 41

hanne.tommerbakke@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

Viktig informasjon til deg!

Deltakerne kan oppsøke rådgiverne hvis de ønsker råd og veiledning om skoleløpet

her og nå, videre utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg.

Det kan være forhold som gjør det vanskelig for deltakerne å følge undervisningen

og fullføre løpet. Rådgiverne kan være med på å drøfte løsninger.

Noen deltakere kan ha lese- og skrivevansker og/eller matematikkvansker.

Rådgiverne kan hjelpe til med å kartlegge og legge til rette for ulike hjelpetiltak

som dataverktøy og utvidet tid til eksamen.

Rådgiverne har taushetsplikt.


 

Drawing of a city