Hovedseksjon

Utdanningsmessen i Lillestrøm

en gruppe mennesker i en stor bygning

Der kan man finne informasjon om utdanningstilbudet i hele Norge, delta på foredrag og webinarer eller snakke med representanter fra ulike læresteder. Både ansatte og studenter var tilgjengelige for spørsmål og samtaler. Vi var rundt 10 deltakere som reiste dit.

19.mars fra kl. 12-15.30 fikk deltakere en ny mulighet til å delta på studiemesse på Oslo VO Rosenhoff, på en messe som var spesielt tiltenkt deltakere i voksenopplæringen. Der var også representanter fra høyere utdanning, Lånekassen, HKDir og NAV til stede, og studenter møtte for å gi informasjon og veiledning.

Både ansatte og studenter var tilgjengelige for spørsmål og samtaler.

2.jpg4.jpg