Hovedseksjon

Stortinget på innsiden

På Stortinget

Du skal kunne forstå arbeidsliv og økonomi, internasjonal politikk og hvordan demokratiet vi er en del av fungerer.

En gruppe deltakere i samfunnskunnskap var så heldige å møte stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam. Hun har sittet på Stortinget siden valget i 2021. Kamzy viste oss rundt i bygget mens hun fortalte om Stortingets rolle i vårt parlamentariske system, både historisk og i dag.

Bildene av Eidsvollsmennene, eller Grunnlovsfedrene, var utgangspunkt for en samtale om hvordan mye har endret seg i vårt demokrati. I dag ville bildene på veggen vist et mangfold i alder, kjønn, sosial bakgrunn og etnisitet. Stemmeretten som en gang var for de få, har ved hver lovendring omfattet større grupper. Kamzy la vekt på hvordan en kan engasjere seg, dersom en har saker en ønsker å kjempe for – innenfor eller utenfor et politisk parti. Og at det å engasjere seg og å bruke stemmeretten og andre demokratiske kanaler er viktig og nødvendig.

Alle har et forhold til Stortinget gjennom bilder i lærebøker eller fra andre medier. Det er likevel helt spesielt å vandre gjennom vandrehallen på ordentlig og se Stortingssalen med egne øyne. Her kan alle som ønsker sitte på galleriet under spørretimen eller debatter, når en bare har passert sikkerhetskontrollen, vel å merke.

Det er helt spesielt å vandre gjennom vandrehallen på ordentlig og se Stortingssalen med egne øyne.

Eldrid og 2 deltakere.jpg

Vi var så heldige å møte stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam.

Kamzy om demokrati og deltakelse.jpg

Kamzy omstortinget.jpg