Hovedseksjon

Nytt elevråd ved Oslo VO Sinsen

Nytt elevråd

De siste ukene har deltakerne ved Sinsen VO valgt nesten 80 tillitsvalgte, og blant disse ble 11 representanter stemt frem som elevrådsrepresentanter. Elevrådet er skolens viktigste demokratiske organ for deltakerne ved skolen, og vil særlig jobbe for et bedre lærings- og skolemiljø ved Sinsen VO.

Elevrådsleder, Elias Ramsin Hazim, sier det er viktig at de som har saker tar disse opp med elevrådet. Det er deltakerne som kjenner skolen best, og elevrådet er derfor avhengig av innspill, ideer og saker fra deltakerne, sier Hazim.

Flere deltakere ved skolen har allerede tatt opp ønsket om en felles juleavslutning for alle deltakerne. Og elevrådet har allerede startet planleggingen.

13. desember fra 11.00-12.00 blir det juleavslutning i auditoriet. Elevrådet oppfordrer deltakerne til å lage mat som kan deles, og elevrådet serverer drikke. Send en e-post til stine.haheim@osloskolen.no om du ønsker å bidra til underholdningen!

Dersom du har innspill til elevrådet, kan du ta kontakt med tillitsvalgte i din undervisningsgruppe eller legge innspill i elevrådets postkasse i resepsjonen. Elevrådet har også opprettet en profil på instagram. Her vil du finne informasjon om hva elevrådet driver med, og du kan også ta kontakt med elevrådet her: Instagram.com/sinsengram