Hovedseksjon

Hva ligger i begrepet ytringsfrihet?

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Deltakere fra en av skolens grupper i samfunnskunnskap ble invitert til et alternativt undervisningsopplegg i de ærverdige lokalene til Universitetsforlaget på Sehesteds plass. Forlaget publiserer tidsskrift og faglitteratur og er en del av Aschehoug forlag. Mange vil huske at tidligere forlagssjef William Nygaard ble skutt og forsøkt drept (1993)  fordi forlaget valgte å utgi den kontroversielle romanen Sataniske vers av Salman Rushdi. Dette beskriver godt et forlagshus rolle i å ivareta ytringsfriheten ved å publisere og la mennesker velge å lese bøker andre mener skulle være forbudt.

Forlagssjef i Universitetsforlaget Heidi Norland innledet med å fortelle om hvordan et forlag er organisert, hva deres mandat er og hvordan redaktørene vurderer ulike manus for utgivelse eller refusjon.

Aktive deltakere bidro til en interessant samtale om grensene for ytringsfrihet i lys av Heidi sitt innledende foredrag, og det ble en lærerik ettermiddag for alle som var heldige og sa ja til denne invitasjonen.