Hovedseksjon

Besøk fra Rahel Varnhagen Kolleg i Tyskland

Rektor Preuss på besøk i engelskklasse

Ett av dem er et samarbeid med voksenopplæringsinstitusjonen Rahel Varnhagen Kolleg, som ligger utenfor Køln i Tyskland.

Vi har hatt besøk av rektor Kristina Preuss og engelsklærer Johanne Hoppstock. Hensikten deres med å komme hit, var å bli kjent med oss og å forberede nye besøk av lærere og deltakere fra skolen deres.

De to besøkende deltok på møter med ledelse, engelsklærerne og andre ansatte, og de var med i flere undervisningstimer.

Vi ser fram til videre samarbeid med skolen i løpet av skoleåret!

Engelskseksjonen.jpg

 

Vår tyske gjest Johanne Hoppstock på besøk i en engelskklasse.

Johanne Hoppstock på besøk i engelskklasse.jpg

Rektor Preuss og engelsklærer Hoppstock spiller Diversonopoly på personalrommet.

Rektor Preuss og engelsklærer Hoppstock spiller Diversonopoly.jpg