Hovedseksjon

Jupiters tre måner sett fra skolegården ved Oslo VO Sinsen

Jupiters 3 måner sett fra skolegården

Timen fikk en spesielt interessant avslutning, da gruppa observerte Jupiter og tre av planetens fire største måner gjennom skolens stjernekikkert. Til sammen har planeten 95 måner!
Kikkerten ble plassert ved inngangen til parkeringsplassen og gjorde det mulig å se på en avstand av 679 millioner kilometer. Deltakerne tok bilde av planeten med sine største måner gjennom kikkerten. Jupiters fire største måner heter Io, Callisto, Ganymede og Europa.

https://no.wikipedia.org/wiki/Jupiter

Planeter og dvergplaneter i solsystemet. Planetenes størrelse er i skala, men ikke den relative avstanden til solen.Planets2008-no.jpg

Kildet til bilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Solsystemet#/media/Fil:Planets2008-no.jpg