Hovedseksjon

I forfatteren Oskar Braatens spor

I forfatterens spor.

 Vi fikk høre om hans liv og diktning av en engasjert omviser fra Arbeidermuseet i Sagveien 28.

 

 

 

25. oktober 2023. I forfatterens spor..jpeg