Hovedseksjon

Nytt elevråd ved Sinsen VO

Elevråd 2023-24

Det ble valgt 13 elevrådsrepresentanter, og sammen skal de jobbe for å gjøre skolen vår enda bedre det neste året.

Mohammed Lamine Dukuly er leder, Rita Milliennia Engen Throndsen er nestleder og Stine Meyer er sekretær. Dersom du har saker du vil at elevrådet skal jobbe med, kan du ta saken opp med tillitsvalgt i din klasse eller ta kontakt med en av de som sitter i elevrådet.

Elevrådet består av Jihad Al-Sabhawi Taher, Alice Rønning, Winnie Jolly, Mohammed Lamine Dukuly, Alexandrs Alenicev, Norez Khalid Butt, Jens Peder Johansen, Stine Meyer, Soran Aliyar, Semaynesh Kiflamariam, Alexander Christensen Bosvik, Rita Millennia Engen Throndsen og Oxana Munteanu.