Hovedseksjon

Første fagbrev i MFY i Oslo

Antonio jobber i hjemmetjenesten

Antonio startet opplæring i helsearbeiderfaget som lærling ved Hovseterhjemmet (Lovisenberg omsorg) høsten 2020. Høsten 2021 var han ferdig med alle 5 modulene i MFY-helsearbeiderfaget, og ble meldt opp til fagprøven som ble bestått 11. januar 2022. Nå har han fast jobb som hjemmesykepleier i et helseforetak i Oslo.

Opplæringen i MFY baserer seg på den modulstrukturerte forsøkslæreplanen for Vg3-opplæring i bedrift, og deltakere i Oslo blir realkompetansevurdert/kartlagt rett etter inntaket. På denne måten kan de få godkjent den kompetansen de allerede besitter og få en individuelt tilpasset opplæringsplan. Opplæringsplanen består av konkrete oppgaver som utføres under veiledning i bedrift, samtidig med at lærlingen følges opp av et lærerteam på Oslo Voksenopplæring Sinsen.

Tidsrammen er fleksibel og lærlingen/deltakeren blir meldt opp til fagprøven når alle modulene er godkjent.

Antonio Catanzaro har fast jobb som hjemmesykepleier i et helseforetak i Oslo

Ved inngang 54.jpg