Ledelse og ansatte

Kirsti Moxnes

Rektor Kirsti Moxnes tlf. 91 78 36 17 

kirsti.moxnes@ude.oslo.kommune.no

 

Ranveig Prøven

Fungerende assisterende rektor Ranveig Elisabeth Prøven tlf. 91 78 17 43 

ranveig.proven@ude.oslo.kommune.no

 

Annika

Undervisningsinspektør Annika Ekås tlf. 90 36 21 45

annika.ekas@ude.oslo.kommune.no

 

Kari Grande

Undervisningsinspektør Kari Grande tlf. 91 78 39 71 

kari.grande@ude.oslo.kommune.no

 

Kari Jørgensen

Undervisningsinspektør Kari Tegneby Jørgensen tlf. 41 40 16 57

kari.jorgensen@ude.oslo.kommune.no

 

Bergljot

Avdelingsleder administrasjon og drift Bergljot Gamborg-Heinåli tlf. 95 06 44 89

bergljot.gamborg-heinali@ude.oslo.kommune.no