Ledelse og ansatte

Kirsti Moxnes

Rektor Kirsti Moxnes tlf. 90 51 50 27

kirsti.moxnes@ude.oslo.kommune.no

 Åshild

Assisterende rektor Åshild Herredsvela tlf. 41 47 29 04

ashild.herredsvela@ude.oslo.kommune.no

Ranveig Prøven

Undervisningsinspektør Ranveig Elisabeth Prøven tlf. 91 78 17 43 

ranveig.proven@ude.oslo.kommune.no

Annika

Undervisningsinspektør Annika Ekås tlf. 90 36 21 45

annika.ekas@ude.oslo.kommune.no 

Kari Grande

Undervisningsinspektør Kari Grande tlf. 91 78 39 71 

kari.grande@ude.oslo.kommune.no

Kari Jørgensen

Undervisningsinspektør Kari Tegneby Jørgensen tlf. 41 40 16 57

kari.jorgensen@ude.oslo.kommune.no

Marit

Undervisningsinspektør Marit Buøy tlf. 90 53 04 21

marit.buoy@ude.oslo.kommune.no

Bergljot

Avdelingsleder administrasjon og drift Bergljot Gamborg-Heinåli tlf. 95 06 44 89

bergljot.gamborg-heinali@ude.oslo.kommune.no