Opplæring

Oslo VO Sinsen ble opprettet som videregående skole for voksne i 2002. Dette var et resultat av Kompetansereformen som ga voksne rett til videregående opplæring etter gitte kriterier.

Oslo VO Sinsen er en videregående skole for voksne som tilbyr eksamensrettet opplæring for voksne innenfor ulike utdanningsprogram. De fleste deltakerne får opplæring innen fag for studiekompetanse eller yrkesfaglige programfag som f.eks. helse- og oppvekstfag, elektrofag eller bygg og anleggsteknikk. Skolen har ansvaret for å kartlegge og vurdere voksne utdanningssøkeres realkompetanse.

Oslo VO Sinsen er ambisiøs på deltagernes vegne gjennom høyt læringstrykk, tydelig klasseledelse og god vurderingskultur. Vi tilbyr et fleksibelt og tilpasset opplæringsløp der den voksne opplever vekst og faglig utvikling. Det er ca 75 tilsatte og 1500 deltakere. 75 % av deltakerne har minoritetsspråklig bakgrunn. Undervisningen foregår på dag- og kveldstid. Internasjonalt samarbeid gir skolen motivasjon til faglig utvikling. Elev- og medarbeiderundersøkelser viser høy grad av trivsel blant elever og ansatte. 

Historikk

Videregående skole for voksne
Grunnskole for voksne