Europeisk samarbeid

Oslo VO Sinsen har hovedsakelig deltatt i Life Long learning programmer og Grundtvig 2 prosjekter. Prosjektene har foregått i et samarbeid mellom ulike land i Europa. Det arbeides etter "Share best practice"- metoden, deling av metoder og opplæringsmodeller slik at deltakerne kan dra nytte av de ulike landenes erfaringer. Skolens prosjekter er alltid relatert til skolens strategiske plan og støtter opp om skolens strategiske mål på ulike felt. Prosjektene har gjennom årene bidratt til å gi utvidet perspektiv, inspirasjon og nytt blikk på voksenopplæring. Hvert prosjekt er også forankret i skolens ledelse, i tillegg er det 3-5 deltakere som utfører prosjektarbeid i prosjektperioden. Denne ordningen ble endret i 2014 og nåværende ordning, kalt Erasmus+, viderefører det meste under andre navn hvor mobilitet og partnerskap er mest relevant.

 

Sinsenbygget Du finner lenke til nåværende prosjekter og historikk her

Studiebesøk

Studiebesøk/Studyvisits arrangert for 12-16 skoleledere fra hele Europa, en ukes seminar ved Oslo VO Sinsen. Temaer: April 2010: Adult education, flexibility for the future. April 2011: Innovation and creativity in adult education. April 2012: Adult education, Practices in Norway. April 2013: AE: Validation of former learning and assessing progress and achievement. Mars 2014: AE: Validation of former learning and improving learning outcome. Denne ordningen er nå avviklet.

 

Rektor ved Oslo VO Sinsen har i samarbeid med SIU delt egne prosjekterfaringer på en god del seminarer/møter ulike steder i Norge gjennom årene.

Drawing of a city

Europeisk Språkpris

Europeisk Språkpris fra SIU 2012 Oslo VO Sinsen mottok den europeiske språkprisen, European Language Label for nyskapende prosjekt som har bidratt til å fremme læring av språk. I prosjektet "Creative rooms" hadde vi fokus på pedagogisk støttearbeid i skolens studieverksted/ bibliotek der blant annet seniorer/pensjonerte lærere bidro med språklæring. Skolen fikk diplom og kr. 50 000,-.

Drawing of a city