Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY)

  • All opplæring i bedriften
    I denne modellen knyttes all opplæring til den daglige, praktiske aktiviteten i bedriften
  • Programfag og fellesfag er integrert i moduler 
    Det er utviklet egne læreplaner for MFY der all opplæring, både  programfag og fellesfag, er bygd opp i et visst antall moduler som må bestås før en kan melde seg opp til fagprøven. Alt fagstoff er relevant for det faget en ønsker å ta fagbrev i. Læreplanene ligger på udir.no: Forsøkslæreplaner i voksenopplæringen 2017 – 2022  og  Forsøkslæreplaner i voksenopplæringen 2019 – 2023
  • Fleksibilitet
    Alle som deltar i MFY starter med en realkompetansevurdering for å kunne bestemme hvilke moduler det er nødvendig å få opplæring i. Modulene kan tas i ulik rekkefølge og i ulikt tempo.

Oslo VO Sinsen er én av flere voksenopplæringsinstitusjoner i Norge som deltar i dette prosjektet som styres av Kompetanse Norge. Forsøksperioden er 2019 til 2023, og det skal være i alt 60 deltagere. Skolen deltar for tiden med utprøving av MFY i gjenvinningsfaget, betongfaget og salgsfaget, men tar sikte på å prøve ut flere fag etter hvert, blant annet helsearbeiderfaget. De som er aktuelle kandidater for å delta i MFY må være over 20 år og ha bestått grunnskolen. 

Mer informasjon om MFY kan du få ved å henvende deg til prosjektleder Sonja Popadic:
E-post: Sonja.Popadic@ude.oslo.kommune.no 
Tlf. 91 74 95 27

Les mer om Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) hos Kompetanse Norge