Hovedseksjon

MFY og kombinasjonsforsøket i Oslo (2019 – 2024)

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) prøves nå ut som en alternativ opplæringsmodell for fagbrev. Modellen skiller seg fra ordinær opplæring på tre hovedområder:

·      All opplæring er i bedriften
I denne modellen knyttes all opplæring til den daglige, praktiske aktiviteten i bedriften.

·      Programfag og fellesfag er integrert i moduler 
Det er utviklet egne forsøkslæreplaner for MFY der all opplæring, både programfag og fellesfag, er bygd opp i et visst antall moduler som må bli godkjent før en kan melde seg opp til fagprøven. Alt fagstoff er relevant for det faget en ønsker å ta fagbrev i. Læreplanene ligger på udir.no: 

Forsøkslæreplaner i voksenopplæringen 2017 – 2023

·      Fleksibilitet
Alle som deltar i MFY blir kartlagt ved inntaket for å finne ut hva som er nødvendig å få opplæring i. Opplæringen varer frem til alle modulene (i byggfagene også kunnskapstest) er godkjent. Modulene kan tas i ulikt tempo og i mer eller mindre fri rekkefølge.

 

Målgruppen

Målgruppen for MFY er voksne over 20 år med fullført grunnskole, uten formelle kvalifikasjoner i videregående opplæring og/eller uten varig tilknytning til arbeidslivet.

 

Kombinasjonsforsøket

Kombinasjonsforsøket prøver ut modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) med deltakere som fremdeles tar fag i forberedende voksenopplæring (FVO).

Målgruppen for kombinasjonsforsøket er voksne over 20 år uten fullført grunnskole.

I Oslo gjennomføres kombinasjonsforsøket gjennom et samarbeid mellom Oslo VO Sinsen, Oslo VO Helsfyr og Oslo VO Rosenhof.

Modulforsøket

MFY, FVO og kombinasjonsforsøket sammen utgjør det nasjonale modulforsøket som styres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Les mer om Modulforsøket her.

Forsøksperioden for MFY og kombinasjonsforsøket i Oslo er fra 2019 til 2024.

Fagtilbudet og rekruttering

Lærefagene som så langt er etablert i modulforsøket i Oslo er gjenvinningsfaget, betongfaget, salgsfaget og helsearbeiderfaget. I løpet av skoleåret 2022/2023 har vi som mål å utvide fagtilbudet med kokkfaget og renholdsoperatørfaget.

Deltakere rekrutteres fra Oslo Voksenopplæring, NAV, bedrifter og OIK.

 

Mer informasjon om MFY og kombinasjonsforsøket i Oslo kan du få ved å henvende deg til prosjektleder Sonja Popadic:
E-post: 
sonja.popadic@osloskolen.no  
Tlf. 917 49 527