Hovedseksjon

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY)

    Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring prøves nå ut som en alternativ opplæringsmodell for fagbrev. Modellen skiller seg fra ordinær opplæring på tre hovedområder:

·      All opplæring i bedriften
I denne modellen knyttes all opplæring til den daglige, praktiske aktiviteten i bedriften

·      Programfag og fellesfag er integrert i moduler 
Det er utviklet egne læreplaner for MFY der all opplæring, både  programfag og fellesfag, er bygd opp i et visst antall moduler som må bestås før en kan melde seg opp til fagprøven. Alt fagstoff er relevant for det faget en ønsker å ta fagbrev i. Læreplanene ligger på udir.no: 

Forsøkslæreplaner i voksenopplæringen 2017 – 2022    

Forsøkslæreplaner i voksenopplæringen 2019 – 2023

·      Fleksibilitet
Alle som deltar i MFY starter med en realkompetansevurdering for å kunne bestemme hvilke moduler det er nødvendig å få opplæring i. Modulene kan tas i ulik rekkefølge og i ulikt tempo.

Oslo VO Sinsen er én av flere voksenopplæringsinstitusjoner i Norge som deltar i MFY, en del av modulforsøket som styres av Kompetanse Norge. Forsøksperioden for MFY i Oslo er fra 2019 til 2023, og det skal være i alt 80 deltagere. Skolen deltar for tiden med utprøving av MFY i gjenvinningsfaget, betongfaget, salgsfaget, helsearbeiderfaget og malerfaget, men tar sikte på å prøve ut flere fag etter hvert. Deltakerne rekrutteres i samarbeid med NAV.

Mer informasjon om MFY kan du få ved å henvende deg til prosjektleder Sonja Popadic:
E-post: 
Sonja.Popadic@ude.oslo.kommune.no 
Tlf. 91 74 95 27
Les mer om Modulforsøket hos  Kompetanse Norge