Ute av klasserommet kan alt skje!

Hoggorm

Her så vi at skogen etablerer seg på nytt på relativt kort tid på grunn av at jord, frø, røtter og de største trærne fremdeles er tilstede. Annerledes var det i steinbruddet, der det fortsatt etter 100 år var bar stein med en tynn skorpe av lav og mose.

Tilstanden blant insektene våre er ikke som den burde. Det har vært store tap av både arter og individer de siste tiårene. Insekter utfører mange viktige funksjoner i naturen: de pollinerer de fleste frukt og bær som vi er så glad i, de er mat for fugler, frosker og fisker og de er nedbrytere som sørger for omsetning av næringsstoffer fra døde til levende planter. Insektenes leveområder er truet av utbygging og sprøytemidler. I Svartdalen skjøtter Bymiljøetaten området slik at insekter skal finne mat og skjulesteder. Her fant vi mange eksempler på hva et godt leveområde er, og fuglesangen fortalte oss at det var rikelig med insekter til å mate både voksne og fuglunger.

Vi finner kryp i bakken

En skolopender på vei inn til trygt skjulested i en råtten trestokk