Prøveeksamen med rollespill

Prøveeksamen i helsefag

For å gjøre prøvesituasjonen mest mulig virkelighetsnær, møter kandidatene en "pasient" som de gjennomfører rollespill med. "Pasienten" er ikke en ekte pasient, men en person som spiller pasient og gjennomfører rollespill sammen med kandidatene. Prøveeksamen består av en kontorfaglig del, et rollespill og en fagsamtale. Her ser du «helsesekretær» Øzlem som veileder og informerer "pasient Erik" i temaene kosthold og fysisk aktivitet.