Oslo VO deltok på YOU messe

Utdanningmessen 2017

You-messen arrangeres i år for 13. gang i Oslo Spektrum, som et ledd i Osloskolens plan for en helhetlig utdannings- og yrkesveiledning. You-messen arrangeres av Utdanningsetaten i Oslo i tett samarbeid med Karriereenhetene i Osloskolen, fagnettverkene, opplæringskontor og bransjer. Lærlinger/elever har aktiviteter og er viktige bidragsytere på messen.

Oslo VO Sinsen gav viktig informasjon om hvilke tilbud som gis til voksne og hvordan søke om plass.