Hovedseksjon

Nytt elevråd ved Oslo VO Sinsen

Nytt elevråd 2021-2022

De siste ukene har deltakerne ved Sinsen VO valgt nesten 80 tillitsvalgte, og blant disse ble 11 representanter stemt frem som elevrådsrepresentanter. 

Elevrådet er skolens viktigste demokratiske organ for deltakerne ved skolen, og vil særlig jobbe for et bedre lærings- og skolemiljø ved Sinsen VO. Elevrådsleder, Laura Escalante, sier det er viktig at de som har saker tar disse opp med elevrådet.

Det er deltakerne som kjenner skolen best, og elevrådet er derfor avhengig av innspill, ideer og saker fra deltakerne, sier Escalante.

Dersom du har innspill til elevrådet, kan du ta kontakt med tillitsvalgte i din undervisningsgruppe eller legge innspill i elevrådets postkasse i resepsjonen. Elevrådet har også opprettet profiler på facebook og instagram. Her vil du finne informasjon om hva elevrådet driver med, og du kan også ta kontakt med elevrådet her:

Instagram.com/sinsengram

Gruppe på Facebook heter: Sinsenvoelevråd

På bildet fra venstre: Sabira Hussein Ali, Hassan Jabril (informasjonsansvarlig), Ali Bako Said (nestleder), Sedik Abdullah, Mona Abubakar Said, Fatmata Bangura, Laura Escalante (leder), Miriam Kandli Eriksen (aktivitetsleder) og Najat Hamamou. Ruquiya Wais og Sepideh Amani var ikke til stede da bildet ble tatt.