Luciatog på vår skole

Luciatoget går ned trappa

Tusen takk og dette er en fin tradisjon!