Forfatteren Laila Stien i samtale med våre deltakere

Laila Stien

Elevene hadde forberedt seg ved å lese novellen «Skolegutt» fra novellesamlingen Nyveien. Novellen handler om en samisk gutt, lille Mattis som akkurat har begynt på norsk internatskole der han strever med å lære seg både norsk språk og kultur. Stien beskriver den urettferdige assimileringsprosessen samiske barn ble utsatt for når de ble tvunget til å gå på norske skoler der de ikke fikk lov til å praktisere sitt eget morsmål.

Laila Stien fortalte om bakgrunnen for at hun skrev novellen «Skolegutt» i 1979. Hun er ikke samisk selv, men hun har studert samisk, er gift med en same, og har bodd lenge i Finnmark. Hun fortalte også mye om samisk kultur, om det særegne språket og bakgrunnen for det, om fantastiske opplevelser når reinsdyrflokkene flyttes fra vinter- til sommerbeite, men også om den tragiske fornorskingsprosessen av samene som foregikk i Norge fra 1850 til 1980. Det kom mange interesserte spørsmål fra elevene, blant annet om Stien trodde at en novelle som «Skolegutt» kunne være med på å forandre folks oppfatning av samer og hvordan de har blitt behandlet? Det synes hun det var vanskelig å si noe sikkert om, men hun understreket hvor viktig skjønnlitteratur var for å gi folk en annerledes og ofte sterkere forståelse av virkeligheten.

Tiden norsk forlag skriver dette om Laila Stien: «Laila Stien er en av Norges aller fremste novelleforfattere. Hun er født i Nordland i 1946, og har bodd mange år i Finnmark. Hun er utdannet cand.mag. med fagene etnologi, samisk og etnografi fra Universitetet i Oslo. I 1979 debuterte hun med novellesamlingen Nyveien. Hun har siden gitt ut flere novellesamlinger, romaner og diktsamlinger for voksne, barn og unge. I 2015 ble hun utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Tromsø». (www.tiden.no 2017)