Nasjonsbygging og demokratiseringsprosess på Folkemuseet

På Folkemuseum i Oslo

Først fikk vi en gjennomgang av det dramatiske året 1814 i selveste stortingssalen fra den tid. Dette levendegjorde på alle måter de dramatiske hendelsene i Norge i 1814. Det første Stortinget ble satt i oktober 1814 i Christiania katedralskoles lokaler i Dronningens gate 15 i Christiania. Nå er denne stortingssalen på Folkemuseet.

Deretter vandret vi til hus og hjem fra innlandet. På begynnelsen av 1800-tallet mente man at det var særlig denne kulturen og byggeskikken der som var typisk norsk. Vi fikk oppleve interiører som vi finner igjen i for eksempel Adolph Tiedemanns nasjonalromantiske verk.

Vi avsluttet turen ved stavkirken som sammen med enkelte andre hus ble flyttet til Bygdøy i perioden 1881-1890. Flyttingen ble finansiert av svensk-norske Kong Oscar II fordi han ville vise at han interesserte seg for Norge. Dette friluftsmuseet er forløperen til Folkemuseet.

Underveis ble vi presentert for problemstillingen: Hva er en nasjon? Hva er typisk norsk? Det medførte en spennende samtale omgitt av laftede våningshus, uthus, stabbur, fjøs og utedoer.

Nå kaster vi oss over tekster fra samme periode og har opplevelsen på Folkemuseet friskt i minnet.

Vg3, studiekompetanse