Informasjon om inntak for skoleåret 2017/18 ved Oslo VO Sinsen

Skulpturen

Søkere til skolen for skoleåret 2017/18 skal ha mottatt brev med svar om de har fått tilbud om plass eller ikke. Oppstart er i uke 34 fra mandag 21. august til fredag 25. august. Første skoledag for deltakere er avhengig av når første time i faget/ fagene begynner, se tilsendt timeplan. Deltakere som ikke kan møte første skoledag, må melde fra skriftlig til skolens postmottak: oslovo.sinsen@ude.oslo.kommune.no for ikke å miste plassen. Deltakere som skal søke Lånekassen før skolestart, finner informasjon om studiebelastning under fanen For deltaker  her på hjemmesiden.