«Nasjonale minoriteter og urfolk» Et besøk på HL-senteret, Senter for Holocaust og livssynsminoriteter på Bygdøy

På HL-senteret

Senteret holder til i en stor og flott bygning som ligger på en høyde med utsikt over Oslofjorden og som kalles «Villa Grande».  

Bygningen var Vidkun Quislings hjem fra 1942-1945. Det opplevde vi som et interessant paradoks i seg selv.

Besøket førte til mye læring i tillegg til at vi fikk være utstillingskuratorer. Vi laget altså selv en utstilling med temaet Fra «urinnvåner» til urfolk. Deltakerne presenterte sine utstillingsarrangementer og måtte begrunne sine valg for resten av klassen. Dette ble gjort med synlig engasjement og på en forbilledlig måte. Utstillingen deltakerne laget er åpen for publikum i tiden fremover.  

Denne utstillingen behandler temaet urfolk. De ter altså en utstilling om samene i all sin bredde. Følgelig satte deltakerne seg grundig inn i samisk historie, kultur, religion, politikk og problemstillinger knyttet til temaet både før besøket og underveis.  

At vi har fått vår signatur Oslo VO, Sinsen på denne utstillingen er stas! 

Løp og se!