Historietimen: hvem ble rammet hardest i vanskelige tider mellom 1500 og 1800 tallet?

Rollespill i historietimen

Denne uken fordypet deltakere seg i trelasthandelen ved å spille brett- og rollespillet "Privilegert" som er utviklet for historieundervisningen.

Her spilte de forskjellige aktører: skogsbøndene produserte tømmer, kjøpmennene foredlet dette til planker og rederne fraktet det til England. Underveis opplevde spillerne hvor pengesterke kjøpmannsklassen var, at det var rederne som tok risikoen og at flertallet av befolkningen, bøndene som produserte tømmeret, satt igjen med minst og ble rammet hardest i vanskelige tider.