Filosofiske samtaler eller kritisk tekning i undervisningen

I klasserommet

Noen ganger er det mulig å finne svar, andre ganger resulterer jakten i at det dukker opp nye spørsmål.

Det er etter inspirasjon av filosofen Sokrates ,som levde i antikkens Hellas, at metoden P4C  er utviklet. P-en står for philosophy, mens de fire C-ene skal minne oss om at arbeidet i grupper og klasserom skal være Caring, Collaborative, Creative og Critical.

Hovedprinsippet i metoden er med andre ord at vi sammen belyser et spørsmål gjennom en åpen, lyttende, kreativ og kritisk samtale, der målet er å lære av hverandre samtidig med at læreren passer på at alle holder seg til temaet og ingen snakker i munnen på hverandre.

En gruppe på seks  lærere og ledere fra skolen ble kurset i metoden i Manchester for kort tid tilbake. De var sammen med  lærere fra skoler i Manchester-området på et to dager langt kurs som ble kyndig ledet av Richard Gore fra organisasjonen SAPERE. "Hva betyr det å være modig", er eksempel på en av oppgavene deltakerne skulle jobbe med som del av treningen. Etter å ha diskutert dette i tråd med samtalereglene, var neste skritt å bli enige om hvordan en del påstander skulle plasseres på en akse fra "dumt" til "modig". Fordelen ved en slik tilnærming er at alle deltar og at det alltid kommer opp tanker, synspunkter og idéer en ikke ville ha kommet på alene. At de norske deltakerne måtte lytte til engelsk og snakke engelsk var av og til en utfordring, det er ikke alltid så lett å finne ordene en trenger på et annet språk enn sitt eget! Mange lærere på skolen har deltatt på kurs i P4C i England de siste årene og skolen satser på at alle lærerne skal få tilbud om kurset.

 

Kreativ jobbing på gulvet